fbpx

Pendaftaran penyertaan dibuka sekarang..

 

TEMPAT TERHAD !!

 

✔Pelajar dari umur 12thn hingga 25thn
✔ Makan 3kali sehari
✔ Berasrama penuh
✔Terbuka bagi *Lelaki dan Perempuan*
✔LULUS ujian temuduga
✔Berdisiplin tinggi
✔Berkelakuan baik

Sila hubungi kami untuk keterangan lanjut :

Ust Solahuddin

Ustazah Wan Tie

Silibus Kitab kelas Ulum Islamiah Bagi Alim (Lelaki)

Tahun 1 :
1. Sorof ( Irsyadus sorf)
2. Nahu (Nahu mir)
3. Bahasa Arab Rendah.(mufradat)
4. Tajwid & Al-quran.
5. Qisasun nabiyyin.
6. Hadis 40 Imam Nawawi.
7. Tauhid.
8. Fardhu ‘Ain dan ‘Amali.
9. Pendidikan Akhlak

Tahun 2 :
1. Kitab Tarkib (miatu amil)
2. Sorf (Ilmu Sighoh)
3. Qisasun nabiyyin 2.
4. i’raabul Quran & Terjemahan kalimat dan tafsir Al Quran juzu’ 30.
5. Bahasa Arab+urdu (Toriqoh asriyyah)
6. Hadith Zadul Tolibin
7. Feqah Mazhab Syafie (matan abi syuja’)
8. Nahu Menengah. (hidayatun Nahu)
9. Tauhid
10. tafsir al muyassar)
11. Feqah Wanita

Tahun 3 :
1. Nahu Menengah. (hidayatun Nahu 2)
2. Nahu Tinggi (jamiud durus)
3. Tarkib Asal Jumlah.
4. Hadith Umdatul Ahkam.
5. Hadith Riyadus Solihin.
6. Tafsir Al Quran 15 juzu’ Pertama.
7. Kitab Feqah Mazhab Syafie (al manhaji 1)
8. Usul feqah (al waraqat)
9. Kitab adab.
10. Kitab ilmu Mantiq.(tashil al mantiq)

Tahun 4 :
1. Usul Feqah Mazhab Syafie ( syarh al waraqat)
2. Nahu Tinggi 2.(jami’ al durus al ‘arabiy
3. Kitab Feqah (al manhaji 2)
4. ilmu Mantiq (al quthbi)
5. Mukhtasar Usul Hadith
6. Hadith Bulughul Maram.
7. Tafsir Al Quran 15 juzu’ Akhir
8. Kitab Tauhid.
9. Ilmu Balaghah Bahasa Arab (mukhtasor al ma’ani)
10. Tafsir Jalalain 1

Tahun 5 :

1. Usul Tafsir (fauzul kabir)
2. Akidah (syarh kitab tauhid)
3. Feqah 4 Mazhab
4. Kitab Adab (al maqamat al harariy)
5. Tafsir Jalalain 2
6. Hadith Misykatul Masobih
7. Usul Hadith (tadrib al rawi)
8. Usul Hadith (Nukhbah al fikar)
9. Kitab Akidah (syarh aqidah al Tohawi)

Tahun 6 :

tahun 7 :

Tahun 8 :

1. Tafsir Al Baidhowi.
2. Kitab sunan Sittah (Sohih Al-bukhari,Sohih muslim,Sunan abi daud,Al Tirmidzi,nasaei dan ibn majah)
3. Muwatta’ Imam Malik

 

 

 

Silibus Kitab kelas Ulum Islamiah Bagi Alimah (Perempuan)

Tahun 1:
1. Sorof ( Irsyadus sorf)
2. Nahu (Nahu mir)
3. Bahasa Arab Rendah.(mufradat)
4. Tajwid & Al-quran.
5. Qisasun nabiyyin.
6. Hadis 40 Imam Nawawi.
7. Tauhid.
8. Fardhu ‘Ain dan ‘Amali.
9. Pendidikan Akhlak

Tahun 2:
1. Kitab Tarkib (miatu amil)
2. Sorf (Ilmu Sighoh)
3. Qisasun nabiyyin 2.
4. i’raabul Quran & Terjemahan kalimat dan tafsir Al Quran juzu’ 30.
5. Bahasa Arab+urdu (Toriqoh asriyyah)
6. Hadith Zadul Tolibin
7. Feqah Mazhab Syafie (matan abi syuja’)
8. Nahu Menengah. (hidayatun Nahu)
9. Tauhid
10. tafsir al muyassar)
11. Feqah Wanita

Tahun 3:
1. Nahu Menengah. (hidayatun Nahu 2)
2. Nahu Tinggi (jamiud durus)
3. Tarkib Asal Jumlah.
4. Hadith Umdatul Ahkam.
5. Hadith Riyadus Solihin.
6. Tafsir Al Quran 15 juzu’ Pertama.
7. Kitab Feqah Mazhab Syafie (al manhaji 1)
8. Usul feqah (al waraqat)
9. Kitab adab.
10. Kitab ilmu Mantiq.(tashil al mantiq)

Tahun 4:
1. Usul Feqah Mazhab Syafie ( syarh al waraqat)
2. Nahu Tinggi 2.(jami’ al durus al ‘arabiy
3. Kitab Feqah (al manhaji 2)
4. ilmu Mantiq (al quthbi)
5. Mukhtasar Usul Hadith
6. Hadith Bulughul Maram.
7. Tafsir Al Quran 15 juzu’ Akhir
8. Kitab Tauhid.
9. Ilmu Balaghah Bahasa Arab (mukhtasor al ma’ani)
10. Tafsir Jalalain 1

Tahun 5:

1. Usul Tafsir (fauzul kabir)
2. Akidah (syarh kitab tauhid)
3. Feqah 4 Mazhab
4. Kitab Adab (al maqamat al harariy)
5. Tafsir Jalalain 2
6. Hadith Misykatul Masobih
7. Usul Hadith (tadrib al rawi)
8. Usul Hadith (Nukhbah al fikar)
9. Kitab Akidah (syarh aqidah al Tohawi)

Tahun 6:

1. Tafsir Al Baidhowi.
2. Kitab sunan Sittah (Sohih Al-bukhari,Sohih muslim,Sunan abi daud,Al Tirmidzi,nasaei dan ibn majah)
3. Muwatta’ Imam Malik